Fa En چهارشنبه 2 مهر 1399 ساعت 21 و 44 دقیقه

روند افزایشی قیمت برخی ضایعات آلومینیومی در بازار

روند افزایشی قیمت برخی ضایعات آلومینیومی در بازار

باشگاه آلومینیوم: رشد قیمت شمش خالص آلومینیومی در بورس کالا و رشد قیمت آلومینیوم در LME، از عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری ضایعات آلومینیومی بوده است؛ به نحوی که افزایش 3.8 درصدی قیمت رینگ آلومینیومی و رشد 1.4 درصدی آلومینیوم خشک را طی یک هفته شاهد هستیم.

یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 1:5

به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از فلزات آنلاین، همان‌طور که در نمودار 1 آمده است، پنج‌شنبه 23 آبان ماه، قیمت برخی از ضایعات آلومینیومی به دلیل رشد قیمت شمش خالص آلومینیومی در بورس کالا، افزایش قابل توجهی داشته و این روند افزایشی در برخی از قراضه‌های آلومینیومی چشمگیر بود، به گونه‌ای که قیمت رینگ آلومینیومی رشد 3.8 درصدی را تجربه کرد.

رینگ آلومینیومی، ضایعاتی است که طی یک هفته بیشترین میزان رشد قیمت را داشت؛ به گونه‌ای که این ضایعات در روز پنجشنبه 16 آبان ماه، با قیمت 18 هزار و 440 تومان به ازای هر کیلوگرم، خرید و فروش شد و 23 آبان ماه به 19 هزار و 140 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که این روند صعودی حدود 3.8 درصد معادل 700 تومان به ازای هر کیلوگرم است.

قیمت آلومینیوم خشک، پنج‌شنبه 23 آبان ماه، به 13 هزار و 330 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که نسبت به هفته گذشته (پنجشنبه 16 آبان ماه)، 1.4 درصد رشد را تجربه کرد. گفتنی است که قیمت این نوع ضایعات هفته گذشته، 13 هزار و 150 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

همچنین، آلومینیوم نرم، سومین ضایعاتی است که طی یک هفته، بیشترین میزان رشد قیمت را داشته و از 15 هزار و 710 تومان به ازای هر کیلوگرم به 15 هزار و 890 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که این میزان برابر با 1.1 درصد رشد است.

کاهش قیمت برخی ضایعات آلومینیومی

همان‌طور که در نمودار 2 آمده است، قیمت رادیات، پنج‌شنبه 23 آبان ماه، به 13 هزار و 150 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که نسبت به هفته گذشته (پنجشنبه 16 آبان ماه)، 1.1 درصد یا معادل 140 تومان به ازای هر کیلوگرم افت را تجربه کرد. گفتنی است که قیمت این نوع ضایعات هفته گذشته، 13 هزار و 290 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

همچنین، قیمت سفاله آلومینیوم نرم نیز پنجشنبه 23 آبان ماه، کاهش یک درصدی را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد؛ به گونه‌ای که از 11 هزار و 640 تومان به ازای هر کیلوگرم به 11 هزار و 520 تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش یافت.

آلومینیوم ظرفی 0.3 درصد نسبت به هفته گذشته یعنی پنجشنبه 16 آبان ماه، افت قیمت داشته و از 17 هزار و 270 تومان به ازای هر کیلوگرم، به 17 هزار و 210 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

تعداد بازدید : 407

ثبت نظر

ارسال