نام کالا قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
آلومینیوم 1949.50 1985.00 1912.50
مس 6163.00 6307.00 6106.00