نام کالا قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
آلومینیوم 1925.00 2022.50 1925.00
مس 6130.00 6284.00 6070.00