نام کالا قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
آلومینیوم 2075.00 2165.00 2040.00
مس 6073.00 6595.00 5982.00