نام کالا قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
آلومینیوم 2052.00 2130.00 2000.50
مس 6081.00 6255.00 5982.00