نام کالا قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
آلومینیوم 1927.00 1997.00 1914.00
مس 6262.00 6262.00 6070.00