نام کالا قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
آلومینیوم 2034.00 2127.00 1981.00
مس 6203.00 6203.00 5823.00