نام کالا قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
آلومینیوم 1951.00 1985.00 1912.50
مس 6112.00 6307.00 6083.50