نام کالا قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
آلومینیوم 1998.00 2130.00 1994.50
مس 5860.00 6255.00 5843.00