نام کالا قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
آلومینیوم 2022.00 2243.50 1981.00
مس 6202.00 6325.00 6003.00