نام کالا قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
آلومینیوم 1828.50 1896.50 1828.50
مس 6190.00 6227.00 5885.00