نام کالا قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
آلومینیوم 2035.00 2127.00 1981.00
مس 6320.00 6320.00 5823.00