نام کالا قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
آلومینیوم 1842.50 1898.50 1775.50
مس 5951.50 6022.00 5811.00