نام کالا قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
آلومینیوم 1839.50 1928.00 1775.50
مس 5911.00 6018.00 5811.00