نام کالا قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
آلومینیوم 1833.50 1896.50 1822.50
مس 6246.50 6269.50 5885.00