Fa En دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 20 و 40 دقیقه

تولید آلومینیوم اولیه قارة اروپا در ماه اکتبر

تولید آلومینیوم اولیه قارة اروپا در ماه اکتبر

باشگاه آلومینیوم: تولید آلومینیوم در قارة اروپا طی ماه اکتبر به 642 هزار تن یعنی تولید روزانه 20.7 هزار تن رسید. در این میان، اروپای غربی 286 هزار تن (تولید روزانه 9.2 هزار تن) و اروپای شرقی و مرکزی 356 هزار تن (تولید روزانه 11.5 هزار تن) سهم در تولید آلومینیوم این منطقه داشته‌اند.

یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 21:45

به‌گزارش باشگاه آلومینیوم به‌ نقل از انستیتوی بین‌المللی آلومینیوم، براساس آمار گزارش‌شده از انستیتوی بین‌المللی آلومینیوم، در ماه سپتامبر سال جاری تولید آلومینیوم قارة اروپا 620 هزار تن بوده که اروپای غربی 276 هزار تن و اروپای شرقی و مرکزی 344 هزار تن آلومینیوم تولید کردند. تولید روزانه در ماه سپتامبر 20.7 هزار تن بوده که می‌توان مشاهده کرد تولید از سپتامبر به اکتبر تغییری نداشته است.

تولید آلومینیوم در منطقة اروپا در ماه اکتبر 2018، 664 هزار تن معادل تولید روزانه 21.4 هزار تن بوده است. در ماه اکتبر سال گذشته، اروپای غربی 321 هزار تن و اروپای شرقی و مرکزی 343 هزار تن آلومینیوم تولید کردند.

به‌گزارش انستیتوی بین‌المللی آلومینیوم، میزان کاهش تولید سالانه از اکتبر 2018 به اکتبر 2019، حدود 3.5 درصد بوده است.

کاهش تولید سالانه در این قاره نیز همانند سایر نقاط جهان، به کاهش تقاضای شدید فلز آلومینیوم طی چند ماه گذشته باز می‌گردد.

 

تعداد بازدید : 244