Fa En دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 20 و 42 دقیقه

رقابت در بازار آلومینیوم منفی است

رقابت در بازار آلومینیوم منفی است

باشگاه آلومینیوم: مدیر بخش تولید راد و پروفیل شرکت آلومتک با اشاره به تعدد شرکت‌های تولیدکننده محصولات آلومینیومی در کشور، گفت: تعدد شرکت‌های تولیدکننده محصولات آلومینیومی در سال‌های اخیر افزایش یافته است با این حال، افزایش تعداد شرکت‌های تولیدکننده محصولات آلومینیومی موجب رقابت منفی نشده است بلکه عامل اصلی این رقابت منفی در بازار آلومینیوم کشور، ظهور شرکت‌های زیرپله‌ای با محصولات غیراستاندارد است.

یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 1:57

به گزارش یاشگاه آلومینیوم به نقل از فلزات آنلاین، رضا حبیبی در گفت‌گو با این پایگاه خبری، با اشاره به رقابت منفی موجود در زمینه پروفیل و مقاطع آلومینیومی، اظهار داشت: بیشترین میزان رقابت منفی در حوزه صنعت آلومینیوم، مربوط به تولید پروفیل‌های درب و پنجره می‌شود که برخی از شرکت‌های تولیدکننده ثبت نشده‌ و به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند، فعالیت این دسته از شرکت‌ها موجب رقابت منفی در بازار شده است.

وی عنوان کرد: اواخر دهه 80 بیشترین رونق تولید را داشتیم و عامل اساسی افزایش میزان تولید شرکت آلومتک در آن سال‌ها، تعامل این شرکت با صنایع آلومینیوم جهانی بود؛ در آن زمان مرزها باز بود و تحریم‌ها تا این اندازه ما را محدود نکرده بود، به همین خاطر واردات و صادرات به راحتی انجام می‌شد و این عامل، تاثیر زیادی بر افزایش ظرفیت تولید کارخانه آلومتک داشت.

مدیر بخش تولید راد و پروفیل شرکت آلومتک درخصوص ظرفیت تولید شمش خالص آلومینیومی د