Fa En چهارشنبه 2 مهر 1399 ساعت 23 و 3 دقیقه

گزارش بازار آلومینیوم در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس طی ماه سپتامبر

گزارش بازار آلومینیوم در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس طی ماه سپتامبر

سه شنبه 14 آبان 1398 ساعت 1:35

به‌گزارش باشگاه آلومینیوم، این درحالی است که تولید آلومینیوم در ماه آگوست ۴۶۹ هزار تن معادل تولید روزانه 15.1 هزار تن بوده است. افزایش 0.7 درصد تولید در ماه سپتامبر عمدتاً به افزایش سطح تولید در واحدهای تولید‌ی نظیر آلبا باز می‌گردد.

میزان تولید آلومینیوم در ماه سپتامبر ۲۰۱۸، 437 هزار تن معادل تولید روزانه 14.6 هزار تن بوده است. ازطرفی میزان افزایش سالانة تولید آلومینیوم در ماه سپتامبر 4 درصد بوده است که نشان‌دهندة افزایش ظرفیت و سطح تولید در واحدهای تولیدی منطقه می‌باشد.

تعداد بازدید : 440

ثبت نظر

ارسال