صنایع آمریکا خواستار حذف تعرفه های آلومینیوم و فولاد هستند

صنایع آمریکا خواستار حذف تعرفه های آلومینیوم و فولاد هستند

باشگاه آلومینیوم: بسیاری از شرکت های گروه صنعتی آمریکا به ترامپ رئیس جمهور این کشور درخواست دادند تا تعرفه های آمریکا بر روی آلومینیوم و فولاد را متوقف...

آیا امریکا تعرفه وارداتی فولاد و آلومینیوم مکزیک و کانادا را متوقف می کند؟؟

آیا امریکا تعرفه وارداتی فولاد و آلومینیوم مکزیک و کانادا را متوقف می کند؟؟

باشگاه آلومینیوم: وزیر بازرگانی مکزیک اخیرا اظهار داشته که این کشور حاضر نخواهد شد توافق نامه جدید تجارت آزاد امریکای شمالی را تا قبل از آن که امریکا تعرفه...