Fa En یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 4 و 22 دقیقه

تولید جهانی آلومینا در ماه نوامبر

تولید جهانی آلومینا در ماه نوامبر

باشگاه آلومینیوم: تولید جهانی آلومینا در ماه نوامبر به 10.918 میلیون تن رسید که از این میزان ۶۴۷ هزار تن، آلومینای شیمیایی و 10.271 میلیون تن آلومینای متالورژیکی بوده است. با توجه به اینکه تولید جهانی آلومینا در ماه نوامبر سال گذشته 10.978 میلیون تن بوده، تغییر چندانی در تولید آلومینا از نوامبر ۲۰۱۸ به نوامبر ۲۰۱۹ مشاهده نمی‌شود. براساس این گزارش، تولید جهانی آلومینا در ماه اکتبر ۲۰۱۹ نیز 11.263 میلیون تن بوده است.

سه شنبه 10 دی 1398 ساعت 8:58

به‌گزارش باشگاه آلومینیوم به‌نقل از انستیتوی بین‌المللی آلومینیوم، میزان تولید آلومینا در مناطق اصلی تولیدکنندة آلومینا در جهان، طی ماه نوامبر به ‌قرار ذیل بوده است:

منطقة آفریقا و آسیا (منهای چین):

کشورهای اصلی تولیدکنندة آلومینا در این منطقه عبارتند از: آذربایجان، گینه، هند، اندونزی، ایران، ژاپن، قزاقستان، عربستان‌سعودی، ترکیه و ویتنام که طی ماه نوامبر سال جاری ۸۵۲ هزار تن معادل تولید روزانه 28.4 هزار تن آلومینا تولید کردند. تولید آلومینای این منطقه در ماه نوامبر سال گذشته ۷۶۲ هزار تن (معادل تولید روزانه 25.4 هزار تن) بوده و طی ماه اکتبر سال جاری کشورهای مزبور 889 هزار تن (معادل تولید روزانه 28.7 هزار تن) آلومینا تولید کردند.

در میان کشورهای تولیدکنندة آلومینا در این منطقه، گینه مهمترین نقش را ایفا می‌کند.

چین:

چین بزرگترین تولیدکننده و مصرف‌کنندة آلومینا محسوب می‌شود. تولید آلومینا در این منطقه طی ماه نوامبر 5.775 میلیون تن معادل تولید روزانه 192.5 هزار تن بوده است. این درحالی ‌است که تولید آلومینیوم چین طی ماه نوامبر ۲۰۱۸، به 6.112 میلیون تن رسید که معادل تولید روزانه 203.7 هزار تن است.

کاهش 9.7 درصدی تولید آلومینای چین طی ماه نوامبر به وضع قوانین سنگین زیست‌محیطی در این کشور و همچنین کاهش مصرف آلومینیوم و لذا تولید آلومینیوم در ماه نوامبر باز می‌گردد.

بنابر این گزارش، تولید آلومینای چین در ماه اکتبر ۲۰۱۹، 5.967 میلیون تن بوده است.

آمریکای‌شمالی و جنوبی:

تولید آلومینا در قارة آمریکا طی ماه نوامبر به 1.239 میلیون تن معادل تولید روزانه 41.3 هزار تن رسید که در این میان آمریکای‌شمالی ۲۳۹ هزار تن و آمریکای‌جنوبی یک میلیون تن آلومینا تولید کردند.

تولید آلومینای منطقة مزبور در نوامبر ۲۰۱۸، 1.028 میلیون تن بوده که آمریکای‌شمالی ۲۳۶ هزار تن و آمریکای ‌جنوبی ۷۹۲ هزار تن آلومینا تولید کردند. تولید آلومینا در قارة آمریکا طی ماه اکتبر ۲۰۱۹، 1.221 میلیون تن بوده است.

اروپا:

طی ماه نوامبر سال جاری، تولید آلومینا در قارة اروپا به ۸۲۰ هزار تن یعنی روزانه 27.3 هزار تن رسید. در ماه نوامبر، منطقة اروپای‌غربی ۴۳۹ هزار تن و اروپای‌شرقی و مرکزی، ۳۸۱ هزار تن آلومینیوم تولید کردند.

تولید آلومینا در قارة اروپا طی ماه اکتبر ۲۰۱۹ به ۸۵۵ هزار تن یعنی تولید روزانه 6/27 هزار تن رسید.

منطقة اقیانوسیه:

تولید آلومینا در منطقة اقیانوسیه طی ماه نوامبر به 1.707 میلیون تن یعنی تولید روزانه 56.9 هزار تن رسید. این درحالی ‌است که تولید آلومینا در منطقة مزبور طی ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ به 1.731 میلیون تن (تولید روزانه 57.7 هزار تن) رسید که در نوامبر سال جاری شاهد کاهش ۲ درصدی تولید در این منطقه هستیم.

تولید آلومینای این منطقه در ماه اکتبر سال جاری 1.788 میلیون تن (معادل تولید روزانه 57.7 هزار تن) بوده است.

 

تعداد بازدید : 183

ثبت نظر

ارسال