Fa En دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 13 و 6 دقیقه

نسبت به تیر ماه 1398؛

رشد 51.6 درصدی درآمد آلومراد

رشد 51.6 درصدی درآمد آلومراد

باشگاه آلومینیوم: شرکت آلومراد (با نماد فمراد) در دوره یک ماه منتهی به 31 تیر ماه توانست به مسیر مثبت خود در روند تولید و فروش محصولات آلومینیومی ادامه دهد. مقایسه آمار میزان تولید و فروش محصولات و درآمد کسب شده توسط این شرکت در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته نشان از عملکرد موفق فمراد در چهارمین ماه از سال جاری دارد.

پنجشنبه 9 مرداد 1399 ساعت 7:6

به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از فلزات آنلاین، آمارها نشان می‌دهد که میزان فروش شرکت آلومراد در تیر ماه 1399 در مقایسه با دوره مشابه سال 1398، بالغ بر 291 درصد رشد داشته است. همچنین درآمد این شرکت در تیر ماه سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، افزایش چشمگیری داشت؛ به نحوی که از 82 میلیارد و 774 میلیون ریال به 125 میلیارد و 523 میلیون ریال رسید.

نمودار 1، فعالیت شرکت آلومراد در تیر ماه 1399 و مقایسه آن نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398 و همچنین نسبت به خرداد ماه سال جاری را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار می‌توان دریافت که شرکت آلومراد در میزان تولید و فروش محصولات خود عملکردی مشابه با خرداد ماه داشته است.

گفتنی است، شرکت آلومراد در زمینه تولید محصولاتی چون راد و بیلت فعالیت می‌کند که البته سهمی از فعالیت این شرکت مربوط به تولید محصولات کارمزدی است؛ به گونه‌ای که از یک هزار و 394 تن تولید این شرکت، یک هزار و 56 تن آن به تولید محصولات کارمزدی اختصاص دارد.

رشد 4.4 درصدی فروش راد آلومینیومی

در تیر ماه سال گذشته، میزان تولید کل راد شرکت آلومراد 211 تن بود و در تیر ماه سال جاری، به 1183 تن رسید که این میزان افزایش، نشان‌دهنده رشد 461 درصدی فعالیت شرکت آلومراد در این حوزه بوده، همچنین نسبت به خرداد ماه سال جاری که این شرکت 1229 تن راد آلومینیومی تولید کرده است، افت 3.7 درصدی را شاهد هستیم.

مقدار فروش کل راد آلومینیومی در تیر ماه 1399 نسبت به خرداد ماه سال جاری، بالغ بر 4.4 درصد رشد داشته است؛ به این صورت که این شرکت در خرداد ماه 1399، 1115 تن از این محصول را در بازار به فروش رساند و در چهارمین ماه سال 1399 توانست 1165 تن فروش داشته باشد. این در حالی است که شرکت آلومراد در مدت زمان مشابه در سال 1398، حدود 316 تن راد آلومینیومی عرضه و در بازار به فروش رساند و به این ترتیب رشد 269 درصدی را نسبت به سال 1398 مشاهده می‌کنیم.

نرخ فروش راد آلومینیومی در تیر ماه افزایش 15.5 درصدی داشت. به این ترتیب که در خرداد ماه سال جاری نرخ فروش این محصول 24 هزار و 702 تومان به ازای هر تن بود که در تیر ماه سال 1399، به 28 هزار و 534 تومان به ازای هر تن رسید. این نرخ فروش نسبت به سال گذشته که این راد آلومینیومی به نرخ 25 هزار و 183 تومان به ازای هر تن به فروش رسید، 13 درصد رشد داشت.

رشد 29 درصدی تولید راد کارمزدی

روند تولید راد کارمزدی شرکت آلومراد در تیر ماه سال 1399، نسبت به ماه قبل از آن و نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398 دارای سیر صعودی بوده است؛ به گونه‌ای که تولید این محصول در تیر ماه سال 1399 نسبت به ماه پیشین، بالغ بر 29 درصد افزایش یافته و از 656 تن به 845 تن رسیده است. همچنین این شرکت در تیر ماه 1398، به میزان 46 تن راد کارمزدی تولید کرد که در مقایسه با تولید این محصول در تیر ماه سال جاری شاهد رشد 1737 درصدی خواهیم بود.

در تیر ماه سال جاری نیز این شرکت توانسته 775 تن راد کارمزدی بفروشد و نسبت به خرداد ماه سال جاری با میزان فروش 542 تن، 43 درصد رشد فروش داشت، روند فروش شرکت در زمینه راد کارمزدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته نیز رشد 3000 درصدی را نشان می‌دهد، زیرا این شرکت در سال گذشته، تنها 25 تن راد کارمزدی فروخته بود.

افزایش 31 درصدی تولید بیلت کارمزدی

روند تولید بیلت کارمزدی شرکت آلومراد در تیر ماه سال 1399، نسبت به ماه قبل از آن، 31 درصد رشد داشته است؛ به گونه‌ای که تولید بیلت کارمزدی خرداد ماه سال جاری 161 تن بوده و در چهارمین ماه امسال، به 211 تن رسیده است. همچنین این شرکت در تیر ماه سال 1398 به میزان 10 تن بیلت کارمزدی تولید کرده بود که در مقایسه با تیر ماه امسال رشد قابل ملاحظه 2010 درصدی برآورد می‌شود.

در تیر ماه سال جاری نیز این شرکت توانست 261 تن بیلت کارمزدی بفروشد و با این میزان فروش، رشد 117.5 درصدی نسبت به خرداد ماه و همچنین رشد 1205 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1398 داشته است. میزان فروش بیلت کارمزدی در خرداد ماه سال جاری و تیر ماه سال گذشته به ترتیب 120 و 20 تن بوده است.

عدم تولید بیلت آلومینیومی

علی‌رغم اینکه شرکت آلومراد توانایی تولید بیلت آلومینیومی با کیفیت مناسب را دارد اما طبق برنامه‌ریزی‌ها و اهداف تعیین شده، این شرکت در چهارمین ماه امسال نیز، تولیدی در این حوزه نداشته است.

افت 9.9 درصدی درآمد شرکت آلومراد در خرداد ماه

همان‌‌طور که در نمودار 2 آمده است، آلومراد در تیر ماه 1399، در مجموع یک هزار و 394 تن انواع محصولات آلومینیومی تولید کرد که یک هزار و 56 تن آن کارمزدی بود. قابل ذکر است که کل تولیدات شرکت در این ماه، نسبت به ماه پیش از آن 0.6 درصد افت داشت. همچنین این میزان نسبت به دوره مشابه سال گذشته که شرکت 242 تن محصولات آلومینیومی تولید داشت، 476 درصد رشد پیدا کرد.

آلومراد در تیر ماه 1399، در مجموع یک هزار و 426 تن انواع محصولات آلومینیومی فروخت که یک هزار و 36 تن از آن محصولات کارمزدی بود. کل فروش این شرکت در این ماه، نسبت به ماه پیش از آن 14 درصد رشد داشت. این میزان نسبت به دوره مشابه سال گذشته که میزان فروش 365 تن بوده، 291 درصد رشد داشت.

آلومراد در تیر ماه 1399، در مجموع 125 میلیارد و 523 میلیون ریال از محل فروش، درآمد کسب کرد که نسبت به ماه پیش از آن 18.7 درصد کاهش داشت. این میزان نسبت به دوره مشابه سال گذشته 51.6 درصد افزایش یافته است.

تعداد بازدید : 117

ثبت نظر

ارسال