Fa En پنجشنبه 3 تیر 1400 ساعت 17 و 20 دقیقه
فایرا بدهی خود را تهاتر کرد

فایرا بدهی خود را تهاتر کرد

باشگاه آلومینیوم: شرکت آلومینیوم ایران از تهاتر ۸۲۴۴ تن شمش آلومینیوم به شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس در ازاء تسویه مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های...

نمایش مطلب
دلیل افزایش قیمت سهم از زبان « فایرا »

دلیل افزایش قیمت سهم از زبان « فایرا »

باشگاه آلومینیوم: آلومینیوم ایران در خصوص روند قیمت سهم شفاف سازی کرد....

نمایش مطلب