Fa En پنجشنبه 1 مهر 1400 ساعت 8 و 15 دقیقه

روند تغییرات قیمت آلومینیوم طی یک ماه گذشته در بورس فلزات لندن

روند تغييرات قيمت آلومينيوم طي يك ماه گذشته در بورس فلزات لندن

باشگاه آلومینیوم: طی یک ماه گذشته (بازه‌ی زمانی دوشنبه 11 مردادماه تا سه‌‌شنبه 9 شهریور‌ماه 1400)، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن با نوسانات بسیاری همراه بوده و درنهایت روند افزایشی چشمگیری را درپیش گرفته است.

پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 10:58

به گزارش باشگاه آلومینیوم، همانطورکه در نمودار ذیل مشخص است، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن از 2635 دلار/تن در تاریخ 11 مردادماه به 27.4 دلار/تن در تاریخ 9 شهریورماه رسید. طی این مدت زمان، قیمت آلومینیوم چندین‌بار پیک افزایشی و چندین بار پیک کاهشی را تجربه کرد و درنهایت نرخی افزایشی درپیش گرفت به‌طوری‌که در گزارش‌های آماری منتشرشده از بورس فلزات لندن، قیمت آلومینیوم در هفته‌های گذشته، به بیشترین مقدار طی 10 سال اخیر رسید.

لذا براساس نمودار ذیل، در بازه‌ی زمانی یک ماهه‌ی گذشته، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن پس از فراز و نشیب‌های بسیار، با 79 دلار افزایش، 2.71 درصد رشد را نشان می‌دهد.

بنابر این گزارش، در بازه‌ی‌ زمانی مشابه در سال گذشته، تغییرات قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن با تغییراتی مواجه بوده است به‌طوری‌که با توجه به نمودار ذیل، ‌قیمت آلومینیوم در تاریخ 13 مردادماه 1399، 1679.5 دلار/تن و در تاریخ 7 شهریور 1399، 1762 دلار/تن ثبت شد. طی این مدت یک‌ماهه، قیمت آلومینیوم با تغییرات و نوسانات اندک، به‌طور کل نرخی افزایشی داشته است. نمودار تغییرات یک‌ماهه‌ی قیمت آلومینیوم در بازه‌ی زمانی مشابه در سال 2020 را در ذیل مشاهده می‌کنیم.

تعداد بازدید : 129

ثبت نظر

ارسال