Fa En پنجشنبه 1 مهر 1400 ساعت 9 و 23 دقیقه

بررسی عملکرد «فایرا» در مرداد ماه 1400

بررسی عملکرد «فایرا» در مرداد ماه 1400

باشگاه آلومینیوم: شرکت آلومینیوم ایران در پنجمین ماه امسال، توانست با فروش 12 هزار و 80 تن محصول آلومینیومی، در مجموع حدود هفت هزار و 40 میلیارد و 414 میلیون ریال درآمد کسب کند که این میزان نسبت به ماه قبل از آن و همچنین مدت مشابه سال گذشته افت داشته است.

شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 12:51

به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از فلزات آنلاین، نمودار 1 عملکرد شرکت ایرالکو در مرداد ماه 1400 و مقایسه نتایج آن را نسبت به ماه قبل از آن و مرداد ماه 1399 نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار، میزان تولید و درآمد حاصل از فروش محصولات آلومینیومی این شرکت نسبت به ماه گذشته و همچنین مدت مشابه سال قبل نیز دارای افت بوده است.

رشد قابل توجه تولید بیلت

در مرداد ماه 1400، شرکت آلومینیوم ایران دو هزار و 314 تن بیلت خالص آلومینیومی تولید کرد که این میزان در مقایسه با ماه قبل از آن که تولید این محصول به میزان 843 تن بوده است، 174.5 درصد رشد داشته است. همچنین این شرکت در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 1399 که تنها 61 تن بیلت آلومینیومی تولید کرده بود، رشد چشمگیر 3693.4 درصدی را به ثبت رسانده است.

«فایرا» در پنجمین ماه 1400، به میزان 370 تن بیلت خالص آلومینیومی فروخت که بیانگر رشد 41.2 درصدی فروش این محصول نسبت به تیر ماه امسال که فروش این محصول 262 تن ثبت شده بود، است. مقایسه این میزان فروش با مدت مشابه در سال 1399، افت 71.1 درصدی را نشان می‌دهد. ایرالکو در مرداد ماه 1399، یک هزار و 281 تن بیلت خالص آلومینیومی فروخته بود.

نرخ فروش بیلت آلومینیومی «فایرا» در ماه مورد بررسی، 56 هزار و 805 تومان به ازای هر کیلوگرم ثبت شد که این میزان نسبت به ماه قبل از آن، 1.9 درصد افزایش داشته است. نرخ فروش این محصول در تیر ماه 1400، 55 هزار و 724 تومان به ازای هر کیلوگرم بود. در حالی که نرخ فروش بیلت آلومینیومی ایرالکو در مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال 1399 که 37 هزار و 925 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، حاکی از رشد قابل توجه 49.8 درصدی است.

افت تولید و فروش شمش آلومینیومی

شرکت آلومینیوم ایران در مرداد ماه 1400، 12 هزار و 579 تن شمش آلومینیومی تولید کرد که این میزان تولید در مقایسه با ماه قبل از آن، 12.4 درصد افت داشته است. میزان تولید این محصول در تیر ماه 1400، 14 هزار و 364 تن بود. مقایسه میزان تولید شمش آلومینیومی در ماه مورد بررسی با ماه مشابه در سال 1399، حکایت از کاهش 1.3 درصدی تولید این محصول دارد.

«فایرا» در پنجمین ماه امسال، 11 هزار و 710 تن شمش آلومینیومی را در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش رساند که این میزان نسبت به تیر ماه سال 1400، 9.8 درصد افت را نشان می‌دهد. میزان فروش این محصول در تیر ماه 1400، 12 هزار و 980 تن بود. میزان فروش شمش آلومینیومی ایرالکو در مرداد ماه امسال، در مقایسه با ماه مشابه در 1399، 23.6 درصد کاهش را نشان می‌دهد. میزان صادرات شمش آلومینیومی این شرکت در ماه مورد بررسی نیز سه هزار و 407 تن بوده است.

نرخ فروش شمش آلومینیومی شرکت ایرالکو از 54 هزار و 370 تومان به ازای هر کیلوگرم در تیر ماه 1400 به 58 هزار و 328 تومان به ازای هر کیلوگرم در مرداد ماه سال 1400 رسید که به این ترتیب، رشد 7.3 درصدی در این زمینه نمایان است. همچنین نرخ فروش شمش آلومینیومی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1399، 67.8 درصد رشد داشته است. نرخ فروش این محصول در مرداد ماه سال گذشته، 34 هزار و 761 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

عدم تولید و فروش شمش آلیاژی

در مرداد ماه سال 1400، «فایرا» شمش آلیاژی تولید نکرده و این در حالی است که این شرکت در تیر ماه 1400، پس از چند ماه توقف تولید شمش آلیاژی، 101 تن از این محصول را کرده بود.  همچنین در مرداد ماه 1399، شرکت آلومینیوم ایران سه هزار و 28 تن شمش آلیاژی تولید کرده بود.

گفتنی است ایرالکو در مرداد ماه 1400، هیچ فروشی را در حوزه شمش آلیاژی ثبت نکرد. این شرکت در تیر ماه، 613 تن شمش آلیاژی به فروش رساند و در مرداد ماه 1399 نیز موفق به فروش سه هزار و 42 تن شمش آلیاژی شده بود.

 

ایرالکو عملکرد مطلوبی در مرداد ماه 1400 نداشت

همان‌طور که در نمودار 2 آمده است، شرکت ایرالکو در مرداد ماه 1400، در مجموع 14 هزار و 893 تن محصول آلومینیومی تولید کرده است که این میزان نسبت به ماه پیش از آن 2.7 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 5.9 درصد افت را نشان می‌دهد.

شرکت آلومینیوم ایران در مرداد ماه سال جاری، حدود 12 هزار و 80 تن محصول آلومینیومی فروخته است که نسبت به ماه پیش از آن، 12.8 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 38.5 درصد افت داشته است.

ایرالکو در پنجمین ماه 1400، با کسب درآمد هفت هزار و 40 میلیارد و 414 میلیون ریال از محل فروش محصولات آلومینیومی، کاهش 6.9 درصدی درآمد را نسبت به ماه قبل از آن، به ثبت رسانده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 1.9 درصد افت را نمایان می‌کند.

 

تعداد بازدید : 93

ثبت نظر

ارسال