بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم جهان فعال‌تر می شود

بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم جهان فعال‌تر می شود

باشگاه آلومینیوم: شرکت هونگ‌چیائو، ظرفیت ذوب آلومینیوم خود در شهر بینژو واقع در استان شاندونگ که به‌دلیل دستور دولت برای مبارزه با آلودگی هوا، به‌طور موقت...