Fa En جمعه 1 آذر 1398 ساعت 22 و 36 دقیقه

گزارش بازار جهانی آلومینیوم در ماه سپتامبر

گزارش بازار جهانی آلومینیوم در ماه سپتامبر

باشگاه آلومینیوم: تولید جهانی آلومینیوم در ماه سپتامبر از 5.329 میلیون تن در ماه آگوست به 5.163 میلیون تن کاهش یافت.

یکشنبه 5 آبان 1398 ساعت 6:31

به‌گزارش باشگاه آلومینیوم،  تولید روزانه در این دو ماه نشان می‌دهد که تولید روزانه در ماه سپتامبر 172.1 هزار تن و در ماه آگوست 171.9 هزار تن بوده است، لذا اختلاف تولید ماه آگوست و سپتامبر به تعداد روزهای کاری این دو ماه مربوط است به‌طوری‌که سپتامبر ۳۰ روز کاری و آگوست 31 روز کاری دارد. با مقایسة  تولید روزانه به‌راحتی می‌توان به این موضوع پی برد که تولید در ماه آگوست کمتر از تولید آلومینیوم در ماه سپتامبر بوده است و تولید در ماه سپتامبر با افزایش ماهانه روبرو بوده است.

براساس گزارش انستیتوی بین‌المللی آلومینیوم، تولید آلومینیوم در مناطق تولیدکنندة آلومینیوم در جهان طی ماه سپتامبربه قرار ذیل بوده است:

* اعداد به هزار تن است

*  GCCکشورهای شورای همکاری خلیج فارس می‌باشند

کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و چین هر دو با کاهش تولید آلومینیوم روبرو بوده‌اند اما بیشتر نقاط تولیدکننده در ماه سپتامبر افزایش تولید داشته‌اند. آسیا (منهای چین) مهمترین منطقه‌ای است که شاهد افزایش بوده است.

با این حساب میزان تولید آلومینیوم در سه‌ماهة سوم سال جاری 15.896 میلیون تن معادل تولید روزانه 172.8 هزار تن بوده است. این درحالی ‌است که تولید سه‌ماهة سوم در سال 2018، 16.263 میلیون تن معادل تولید روزانه 176.8 هزار تن و در سه‌ماهة دوم 2019 تولید 15.911 میلیون تن معادل تولید روزانه 174.8 هزار تن بوده است.

تعداد بازدید : 269

ثبت نظر

ارسال