خبر جالب در مورد المهدی هرمزال: مدیرعامل المهدی توسط مالک قبلی عوض شد!!!

  • چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 12:1

اخبار => اخبار

باشگاه آلومینیوم: عباس شیرخانلو جانشین نصوری در المهدی شد.
خبر جالب در مورد المهدی هرمزال:  مدیرعامل المهدی توسط مالک قبلی عوض شد!!!

به گزارش باشگاه آلومینیوم، شیرخانلو پیش از این در استانداری هرمزگان سمت داشته و در طی یکسال و نیم پیش مدیرعامل هرمزال بوده است.

علت این تغییر چیست؟؟؟

  • گویا واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال به خریدار جدید نهایی شده است.
  • گویا ۲۰ هزار تن شمش در انبار وجود دارد.
  • گویا نصوری اجازه خروج شمش ته انبار المهدی را نداده است.
  • گویا شیرخانلو جهت صدور همین مجوز آورده شده است.
  • گویا دو الی سه هزار تن آلومینا بیشتر در انبار موجود نیست.
  • شمش آلومینیوم موجود در کارخانه فقط و فقط برای تامین آلومینا از جاجرم باید تهاتر گردد.
  • اگر شمش موجود در المهدی خارج و ناپدید گردد « سرزمین__ سوخته__ » لقب سزاواری برای این دسته گل سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود.

ارسال نظر

ارسال