Fa En یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 14 و 39 دقیقه

گزارش بازار جهانی آلومینیوم در ماه ژانویه

گزارش بازار جهانی آلومینیوم در ماه ژانویه

باشگاه آلومینیوم: تولید جهانی آلومینیوم در ماه ژانویه 5.451 میلیون تن بوده است که تغییر چندانی نسبت به ژانویه 2019 با تولید 5.420 میلیون تن آلومینیوم نداشته است. همچنین آمار این سازمان حاکی از آنست که تولید ماهانة آلومینیوم نیز تغییر چندانی نداشته به‌طوری‌که تولید جهانی آلومینیوم در ماه دسامبر سال گذشته 5.439 میلیون تن بوده است.

چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 5:13

 به‌گزارش باشگاه آلومینیوم به‌نقل از انستیتوی بین‌المللی آلومینیوم، در ماه ژانویه سال جاری، چین با تولید 3.080 میلیون تن آلومینیوم، بزرگترین تولیدکنندة این فلز در جهان بوده است. تولید آلومینیوم مناطق مختلف جهان به قرار ذیل است:

 

منظور از GCC کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس است

اعداد به هزار تن می‌باشند

  • آفریقا: در ماه ژانویه سال جاری، تولید آلومینیوم اولیه در منطقة آفریقا 136 هزار تن معادل تولید روزانه 4.4 هزار تن بوده است، این درحالی است که تولید آلومینیوم اولیه این منطقه در ژانویه 2019، 140 هزار تن یعنی تولید روزانه 4.5 هزار تن بوده است که تقریباً 2.4 درصد رشد تولید از 2019 به 2020 مشاهده می‌شود.

تولید آلومینیوم آفریقا در ماه دسامبر 2019 نیز 139 هزار تن معادل تولید روزانه 4.5 هزار تن بوده است. مناطق تولیدکنندة آلومینیوم اولیه در آفریقا عبارتند از: کامرون، مصر، غنا، ‌موزامبیک،‌ نیجریه و آفریقای جنوبی که افزایش تولید در ماه ژانویه عمدتاً به افزایش تولید در آفریقای جنوبی و غنا باز می‌گردد.

  • آسیا (منهای چین): تولید آلومینیوم اولیه در منطقة آسیا (منهای چین) در ماه ژانویه به 350 هزار تن یعنی تولید روزانه 11.3 هزار تن رسید، این درحالی است که تولید این منطقه در ژانویه سال گذشته 373 هزار تن یعنی تولید روزانه 12 هزار تن بوده است که کاهش 6 درصد سالانه در این منطقه مشاهده می‌شود.

همچنین تولید آلومینیوم این منطقه در ماه دسامبر 2019، 368 هزار تن معادل تولید روزانه 11.9 هزار تن بوده است. ایران از تولیدکنندگان آلومینیوم اولیة آسیا محسوب می‌شود و جزو کشورهای GCC نمی‌باشد.

  • کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس: تولید آلومینیوم کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در ماه ژانویه به 508 هزار تن معادل تولید روزانه 16.4 هزار تن رسید. این درحالی است که تولید آلومینیوم این منطقه در ماه ژانویه سال گذشته 461 هزار تن معادل تولید روزانه 14.9 هزار تن بوده است.

تولید آلومینیوم اولیه در ماه دسامبر 2019، 506 هزار تن معادل تولید روزانه 16.3 هزار تن بوده است، رشد سالانة تولید آلومینیوم در ماه ژانویه در منطقة GCC، 9 درصد بوده که رقم بالایی محسوب می‌شود. افزایش تولید آلومینیوم اولیه در شرکت آلومینیوم بحرین (آلبا) یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش تولید آلومینیوم می‌باشد. عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات‌متحدة‌عربی ازجمله کشورهایی هستند که تولید خود را افزایش داده‌اند.

  • چین: تولید آلومینیوم اولیة چین در ماه ژانویه 3.080 میلیون تن معادل تولید روزانه 99.4 هزار تن بوده است، این درحالی است که تولید آلومینیوم اولیه در ژانویة سال گذشته 3.076 میلیون تن بوده است که معادل تولید روزانه 99.2 هزار تن است.

تولید آلومینیوم اولیة چین در ماه دسامبر سال گذشته، 3.044 میلیون تن معادل تولید روزانه 98.2 هزار تن بوده است. تولید سالانة آلومینیوم چین در ماه ژانویه، تغییری نداشته است. از زمان تحریم صنعت آلومینیوم چین توسط ایالات‌متحده، تولید آلومینیوم این کشور اندکی کاهش داشته و اعمال قوانین سنگین زیست‌محیطی نیز مؤثر بوده است؛ به‌طوری‌که تولید آلومینیوم اولیة چین در ماه ژانویه 2017، 3.26 میلیون تن معادل تولید روزانه 105.2 هزار تن بوده است.

  • آمریکای شمالی: تولید آلومینیوم اولیه در منطقة آمریکای شمالی در ماه ژانویه به 330 هزار تن معادل تولید روزانه 10.6 هزار تن رسید. تولید آلومینیوم اولیه در ماه ژانویه سال گذشته 326 هزار تن یعنی تولید روزانه 10.5 هزار تن بوده است و تغییر چندانی در تولید سالانه مشاهده نمی‌شود.

تولید آلومینیوم اولیه در ماه دسامبر 2019، 324 هزار تن یعنی تولید روزانه 10.5 هزار تن بوده است.

  • آمریکای جنوبی: تولید آلومینیوم اولیه این منطقه در ماه ژانویه، 97 هزار تن یعنی تولید روزانه 3.1 هزار تن بوده است که نسبت به تولید 82 هزار تن (روزانه 2.6 هزار تن)، ‌16 درصد افزایش داشته است.

افزایش تولید در برزیل نسبت به سال گذشته مهم‌ترین عامل این افزایش تولید سالانه بوده است.

تولید آلومینیوم اولیه در منطقة مزبور طی ماه دسامبر سال گذشته 96 هزار تن معادل تولید روزانه 3.1 هزار تن بوده است.

  • اروپا: تولید آلومینیوم اولیة اروپا در ماه ژانویة سال جاری، 640 هزار تن معادل تولید روزانه 20.6 هزار تن بوده است که در این میان، اروپای غربی 284 هزار تن و اروپای شرقی و مرکزی 356 هزار تن تولید داشتند.

تولید آلومینیوم اولیة اروپا در ماه ژانویه سال گذشته 651 هزار تن (معادل تولید روزانه 21 هزار تن) بوده است. هر دو منطقة اروپای غربی، مرکزی و شرقی در ماه ژانویة سال جاری نرخ تولید کاهشی داشته‌اند.

تولید آلومینیوم اولیة اروپا در ماه دسامبر سال گذشته 651 هزار تن معادل تولید روزانه 21 هزار تن بوده است. در کل، قارة اروپا در ماه ژانویة سال جاری شاهد نرخ کاهشی تولید سالانه و ماهانه بوده است.

کاهش تولید در این منطقه عمدتاً به کاهش تقاضا از جانب صنایع خودروسازی و ساختمان باز می‌گردد. همچنین کاهش شدید تولید آلومینیوم روسیه در ماه ژانویه، عامل کاهش رشد بوده است.

  • اقیانوسیه: در ماه ژانویة سال جاری، اقیانوسیه 160 هزار تن معادل تولید روزانه 5.2 هزار تن آلومینیوم اولیه تولید کرد. تولید آلومینیوم اولیة این منطقه در ماه ژانویه سال گذشته، 161 هزار تن (معادل تولید روزانه 5.2 هزار تن) و در دسامبر سال گذشته 161 هزار تن (معادل تولید روزانه 5.2 هزار تن بوده است). لذا اقیانوسیه در ماه ژانویه سال جاری تغییر تولید ماهانه و سالانه‌ای نداشته است.

مناطق تولیدکنندة آلومینیوم در قارة اقیانوسیه شامل استرالیا و نیوزیلند می‌باشند.

تعداد بازدید : 137

ثبت نظر

ارسال