Fa En چهارشنبه 2 مهر 1399 ساعت 22 و 33 دقیقه

گزارش انستیتوی بین‌المللی آلومینیوم از بازار آلومینا در ماه سپتامبر

گزارش انستیتوی بین‌المللی آلومینیوم از بازار آلومینا در ماه سپتامبر

باشگاه آلومینیوم: تولید جهانی آلومینا در ماه سپتامبر سال جاری به 10.723 میلیون تن رسید. تولید جهانی آلومینا در ماه آگوست 11.079 میلیون تن بوده که با توجه به تعداد روزهای ماه آگوست و سپتامبر، میزان تولید روزانة هر دو ماه یکسان و 357.4 هزار تن بوده است.

یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 7:4

به‌گزارش باشگاه آلومینیوم به‌نقل از انستیتوی بین‌المللی آلومینیوم، بنا بر این گزارش، تولید جهانی آلومینا در سه‌ماهة منتهی به سپتامبر (سه‌ماهه سوم سال) 33.227 میلیون تن و متوسط روزانة تولید 361.2 هزار تن بوده است.

تولید جهانی آلومینا در ماه سپتامبر 2018، 10.739 میلیون تن و تولید روزانه 358 هزار تن بوده که تغییر چندانی از 2018 به 2019 مشاهده نمی‌شود.

میزان تولید آلومینای جهان طی سه‌ماهة دوم سال جاری 32.740 میلیون تن معادل تولید روزانه 359.8 هزار تن بوده است. حل مشکل در معادن استرالیا یکی از دلایل افزایش تولید در سه‌ماهة سوم نسبت به سه‌ماهة دوم سال می‌باشد.

براساس گزارش انستیتوی بین‌المللی آلومینیوم، تولید جهانی آلومینیوم در ماه سپتامبر به قرار ذیل بوده است:

*ارقام به هزار تن می‌باشند

 

از این میزان تولید، 641 هزار تن آلومینای شیمیایی و 10.082 میلیون تن آلومینا متالورژیکی بوده است.

  • تولید آلومینا در منطقة آفریقا و آسیا (منهای چین):

میزان تولید آلومینا در این منطقه 820 هزار تن و تولید روزانه 27.3 هزار تن بوده است. این درحالی است که تولید در ماه آگوست 830 هزار تن و تولید روزانه 26.8 هزار تن بوده که نشان‌دهندة 2 درصد افزایش تولید روزانه در ماه سپتامبر است. تولید آلومینای این منطقه در ماه سپتامبر سال 2018، 755 هزار تن معادل تولید روزانه 25.2 هزار تن می‌باشد. افزایش تولید در گینه یکی از دلایل نرخ صعودی تولید سالانه در سپتامبر سال جاری بوده است.

  • تولید آلومینای چین:

در ماه سپتامبر سال جاری چین 5.728 میلیون تن معادل تولید روزانه 190.9 هزار تن آلومینا تولید کرد. تولید آلومینای چین در ماه آگوست 5.919 میلیون تن معادل تولید روزانه 190.9 هزار تن بوده که نسبت به سپتامبر تغییری نداشته است. این درحالی است که تولید آلومینای چین در سپتامبر 2018، 6 میلیون تن معادل تولید روزانه 200 هزار تن بوده است. کاهش تولید آلومینا از سپتامبر 2018 به 2019 عمدتاً به وضع قوانین سخت زیست‌محیطی دولت چین باز می‌گردد. تشدید تنش میان ایالات‌متحده چین هم بی‌اثر نبوده است. از این میزان تولید آلومینای چین، 5.442 میلیون تن آلومینای متالورژی و مابقی شیمیایی بوده است.

  • تولید آلومینا در منطقة آمریکای شمالی:

میزان تولید آلومینا در آمریکای شمالی طی ماه سپتامبر به 243 هزار تن معادل تولید روزانه 8.1 هزار تن رسید. این درحالی است که کاهش سطح تقاضا از جانب صنعت آلومینیوم داخل موجب کاهش تولید نسبت به ماه آگوست شده بود. میزان تولید آلومینا در ماه آگوست 259 هزار تن معادل 8.4 هزار تن تولید روزانه بوده است.

براساس گزارش انستیتوی بین‌المللی آلومینیوم تولید آلومینای این منطقه در ماه سپتامبر 2018، 250 هزار تن معادل تولید روزانه 8.3 هزار تن بوده است.

  • تولید آلومینا در منطقة آمریکای جنوبی:

در این منطقه تولید آلومینا 931 هزار تن معادل تولید روزانه 31 هزار تن بوده است، این درحالی است که اعتصاب در معادن مختلف موجب کاهش تولید روزانه در منطقه گردیده به‌طوری‌که تولید در ماه آگوست 1.047 میلیون تن معادل تولید روزانه 33.8 هزار تن بوده است.

تولید آلومینا در آمریکای جنوبی طی ماه سپتامبر 2018 به 803 هزار تن معادل تولید روزانه 26.8 هزار تن رسید.

  • تولید آلومینا در اروپای غربی:

تولید آلومینا در اروپای غربی طی ماه سپتامبر به 489 هزار تن معادل تولید روزانه 16.3 هزار تن رسید. تولید آلومینای در این منطقه طی ماه آگوست 474 هزار تن یعنی تولید روزانه 15.3 هزار تن و در ماه سپتامبر 2018، 489 هزار تن معادل تولید روزانه 16.3 هزار تن بوده است.

  • تولید آلومینا در اروپای شرقی و مرکزی:

منطقة اروپای شرقی و مرکزی در ماه سپتامبر شاهد افزایش ماهانه تولید آلومینا بوده به‌طوری‌که تولید از 367 هزار تن (11.8 هزار تن تولید روزانه) در ماه آگوست به 371 هزار تن (12.4 هزار تن تولید روزانه) در ماه سپتامبر افزایش یافت. براساس این گزارش، تولید آلومینای منطقة مزبور در ماه سپتامبر 2018، 365 هزار تن معادل تولید روزانه 12.2 هزار تن بوده است.

  • تولید آلومینا در منطقة اقیانوسیه:

در ماه سپتامبر سال جاری پس از چین، منطقة اقیانوسیه بیشترین نقش در تولید آلومینا را ایفا کرده است.

تولید آلومینای این منطقه در ماه سپتامبر 1.616 میلیون تن یعنی تولید روزانه 53.9 هزار تن بوده است، این درحالی است که تولید آلومینای اقیانوسیه در ماه سپتامبر 1.640 میلیون تن معادل 52.9 هزار تن بوده است.

میزان تولید آلومینا در اقیانوسیه طی ماه سپتامبر 2018، 1.552 میلیون تن یعنی تولید روزانه 51.7 هزار تن بوده است.

از 1.616 میلیون تن آلومینای تولیدشده در این منطقه، 35 هزار تن شیمیایی و 1.581 میلیون تن متالورژیکی بوده است.

افزایش تولید در واحدهای اصلی تولید آلومینا در استرالیا در ماه سپتامبر به چشم می‌خورد. 5 واحد اصلی تولیدکنندة آلومینا در این منطقه عبارتند از: وورسلی آلومینا (واحد بودینگتون)، پاسیفیک (واحد GOVE)، آلکوا (واحد هانتلی)، آلکوا (واحد ویلودیل) و ریوتینتو (واحد ویپا).

 

 

 

تعداد بازدید : 378

ثبت نظر

ارسال