نگرانی غول آلومینیوم چین از ورشکستگی

  • یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 7:41

اخبار => اخبار

باشگاه آلومینیوم: شرکت آلومینیوم چین (چالکو) اعلام نموده که با توجه به تحریم و کاهش قیمت آلومینیوم در چین، با معضل روبرو شده است.
نگرانی غول آلومینیوم چین از ورشکستگی

به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از خبرگزاری بلومبرگ، این شرکت بزرگ تولید‌کننده آلومینیوم اظهار داشته که با توجه به شرایط بازار آلومینیوم ظرفیت تولید آلومینیوم خود را در شمال چین کاهش خواهد داد. این غول تولیدکننده آلومینیوم در چین اعلام کرده است که نزدیک به نیم‌میلیون تن از ظرفیت تولید آلومینیوم خود را در مناطق شانزی و شاندونگ واقع در بخش شمالی چین خواهد کاست.

شایان ذکر است که این میزان کاهش تولید، 12 درصد از ظرفیت 3/96 میلیون تنی تولید شرکت را شامل می‌شود. شرکت چالکو هنوز زمان دقیق کاهش ظرفیت تولید خود را اعلام نکرده است.


ارسال نظر

ارسال