Fa En سه شنبه 29 مهر 1399 ساعت 20 و 47 دقیقه

بررسی بازار ضایعات آلومینیوم؛

افزایش قیمت ضایعات سفاله قوطی رانی

افزایش قیمت ضایعات سفاله قوطی رانی

باشگاه آلومینیوم: بررسی وضعیت بازار ضایعات آلومینیومی تا عصر روز 16 مهر ماه سال جاری گویای آن است که ضایعات قوطی رانی و سفاله آلومینیوم نرم به ترتیب بیشترین و کمترین افزایش قیمت را در یک هفته تجربه کرده‌اند.

یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 6:14

به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از فلزات آنلاین، همان‌طور که در نمودار 1 نشان می‌دهد، ضایعات قوطی رانی بیشترین افزایش قیمت را به نسبت سایر ضایعات آلومینیومی در یک روز تجربه کرد؛ به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات چهارشنبه 16 مهر ماه، با رشد 1.4 درصدی نسبت به روز گذشته، از 27 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به 27 هزار و 390 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

ضایعات آلومینیوم خشک در روز چهارشنبه 16 مهر ماه، دومین ضایعاتی است که در یک روز اخیر افزایش قیمت را تجربه کرد؛ به طوری که قیمت این نوع ضایعات چهارشنبه 16 مهر ماه، با رشد 1.4 درصدی نسبت به روز گذشته، از 32 هزار و 470 تومان به ازای هر کیلوگرم به 32 هزار و 920 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

همچنین ضایعات آلومینیوم نرم نیز با قیمت 37 هزار و 850 تومان به ازای هر کیلوگرم، رشد 0.1 درصدی را نسبت به روز قبل که قیمت آن 37 هزار و 450 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد.

طبق نمودار 1، ضایعات سفاله آلومینیوم نرم در روز 16 مهر ماه سال جاری، بیشترین افت قیمت را نسبت به سایر ضایعات آلومینیومی طی یک روز اخیر تجربه کرد. به این ترتیب که قیمت آن چهارشنبه 16 مهر ماه، نسبت به روز گذشته 2.8 درصد افت داشت و از 23 هزار و 320 تومان به ازای هر کیلوگرم به 22 هزار و 660 تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش یافت.

ضایعات زینک نیز در روز 16 مهر ماه، دومین ضایعاتی است که در یک هفته افت قیمت را تجربه کرد؛ به طوری که قیمت این نوع ضایعات چهارشنبه 16 مهر ماه، با افت 0.7 درصدی نسبت به روز گذشته، از 41 هزار و 620 تومان به ازای هر کیلوگرم به 41 هزار و 340 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

همچنین ضایعات رادیات آلومینیوم با قیمت 31 هزار و 180 تومان به ازای هر کیلوگرم، افت 0.5 درصدی را نسبت به روز قبل که قیمت آن 31 هزار و 350 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد.

افزایش قیمت برخی ضایعات طی یک هفته اخیر

همان‌طور که در نمودار 2 آمده است، ضایعات سفاله آلومینیوم نرم بیشترین افزایش قیمت را طی هفته اخیر تجربه کرد؛ به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات چهارشنبه 16 مهر ماه، با رشد 2.3 درصدی نسبت به هفته گذشته از 22 هزار و 140 تومان به ازای هر کیلوگرم به 22 هزار و 660 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

همچنین در روز چهارشنبه 16 مهر ماه، قیمت ضایعات سفاله آلومینیوم خشک به عنوان دومین ضایعات نسبت به هفته گذشته 9 مهر ماه، 0.9 درصد رشد قیمت را داشته و از 28 هزار و 270 تومان به ازای هر کیلوگرم به 28 هزار و 520 تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است.

قیمت ضایعات پیستون نیز با رشد 1.4 درصد در روز چهارشنبه 9 مهر از 37 هزار و 870 تومان به ازای هر کیلوگرم، به 38 هزار و 30 تومان به ازای هر کیلوگرم در روز چهارشنبه 16 مهر رسیده و با این میزان رشد قیمت در رده سوم رشد هفتگی قرار گرفته است.

 

تعداد بازدید : 120

ثبت نظر

ارسال