افزایش صادرات آلومینیوم چین در سال ۲۰۱۸

  • دوشنبه 1 بهمن 1397 ساعت 12:50

اخبار => اخبار

باشگاه آلومینیوم: کشور چین در سال ۲۰۱۸، حجم صادرات خود را با 20/9 درصد افزایش سالانه به 5/8 میلیون تن رساند که عمدتاً به اعمال تحریم علیه روسال باز می‌گردد.
افزایش صادرات آلومینیوم چین در سال ۲۰۱۸

به‌گزارش باشگاه آلومینیوم به‌ نقل از رویترز، در ماه پایانی سال 2018، صادرات آلومینیوم چین 0/6 درصد کاهش ماهانه داشته و به ۵۲۷ هزار تن رسید ولی با این حال بازهم صادرات آلومینیوم این کشور در دسامبر 2018، 19/8 درصد بیش از صادرات آلومینیوم این کشور در دسامبر ۲۰17 بوده است.

همچنین در ماه نوامبر، صنعتگران چینی 530 هزار تن آلومینیوم صادر کردند که بیشترین رقم صادرات آلومینیوم در سال ۲۰۱۸ بوده است. دلیل افزایش صادرات آلومینیوم در ماه نوامبر، اعمال ۱۶ درصد تخفیف در مالیات بر ارزش‌افزوده بوده است. طی شش‌ماهة پایانی سال جاری، چین به‌طور متوسط ماهانه نیم میلیون تن آلومینیوم صادر کرده است. برای صادرکنندگان آلومینیوم در چین، صدور آلومینیوم با تعرفة مالیات بر واردات ۱۰ درصد از طرف کشورهای واردکننده، قابل تحمل است اما درصورتی‌که این تعرفه به ۲۵ درصد افزایش یابد، صنعت آلومینیوم چین با مشکل صادرات روبرو خواهد شد.


ارسال نظر

ارسال